24 maja 2017

Uroczysta sesja Rady Miasta Działdowa

Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Działdowie (ul. Zamkowa 12)

09:30 — 10:30

Otwarcie Sesji Przewodniczący Rady Miasta Romuald Remiszewski
Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Działdowa
Wystąpienie Burmistrza Miasta Działdowa Grzegorza Mrowińskiego
Laudacja Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Makiłła
Wręczenie tytułu przez Przewodniczącego Rady Miasta Romualda Remiszewskiego
Wystąpienie Jubilata
Wystawa prac Honorowego Obywatela Miasta Działdowa Profesora Janusza Małłka

Zamknięcie Sesji

Program konferencji naukowej
Prusy Książęce w XVI-XVIII w.

Szczegółowy plan konferencji

10:30 — 10:40
Otwarcie Konferencji

Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński
Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Makiłła
Prof. dr Udo Arnold

10:40 — 11:00
Prof. nadzw. dr hab. Jan Gancewski (Olsztyn)

„Wizytacje kompleksów zamkowych i dóbr krzyżackich od początku XVI w. - cele, realizacja, skuteczność”

11:00 — 11:20
Prof. dr Udo Arnold (Bonn),

„Der Deutsche Orden, Albrecht von Brandenburg und die Reformation in Preußen”

11:20 — 11:40
Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Toruń),

„Książę Albrecht von Brandenburg-Ansbach a reformacja w Prusach Książęcych”

11:40 — 12:00
Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Makiłła (Warszawa),

„Dualizm władzy w Prusach Książęcych w XVI-XVII w. Uwagi prawno-ustrojowe dotyczące modelu państwa stanowego”

12:00 — 12:20
DYSKUSJA
12:20 — 13:00
Przerwa kawowa
13:00 — 13:20
Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Olsztyn),

„Pierwsza lokacja miasta w Ełku w 1435 r.”

13:20 — 00:00
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Olsztyn),

„Sukcesja po Guldensternach w XVII w.”

13:40 — 14:00
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kamieński (Poznań),

„Stany wielkopolskie wobec planu Jana III dotyczącego rewindykacji Prus Książęcych (lata 1675-1679)”

14:00 — 14:20
Dr Danuta Bogdan (Olsztyn)

„Między Prusami Królewskimi i Warmia a Królestwem Prus-Albrecht Zygmunt von Seegut Stanisławski herbu Sulima (1688-1768), generalny pocztmistrz Prus Królewskich i jego dyspozycja ostatniej woli”

14:20 — 14:40
DYSKUSJA
14:40 — 15:00
PODSUMOWANIE
Prof. dr hab. Janusz Małłek

(Działdowo-Toruń)

15:00 — 16:00
UROCZYSTY OBIAD
Miejsce konferencji

13-200 Działdowo, Zamkowa 12
sala konferencyjna w Hotelu Przedzamcze

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: dmakilla@wp.pl

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.